Frequently asked questions

Care sunt unitățile de învățământ unde se vor ține concursuri de admitere ?


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Școala de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina

Școala de agenți de poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca

Școala de pregătire a agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea

Școala militară de subofițeri de jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani

Școala militară de subofițeri de jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni
Unde se face înscrierea pentru admitere ?


Inscrierile se fac la Inspectoratul de Politie Judetean, Inspectoratul Teritorial/Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Inspectoratul de Jandarmerie Județean la serviciul resurse umane din cadrul acestor structuri, in raport cu locul de domiciliu inscris in cartea de identitate/resedinta.
Ce trebuie să conțină dosarul de recrutare ?


Dosar înscriere:

1) cererea de înscriere;

2) diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

3) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

4) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

5) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului;

6) cazierul judiciar;

7) o fotografie color 9x12 cm și 3 fotografii 3x4 cm;

8) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

9) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

10) Curriculum vitae (CV) – Europass

11) Certificatul de examinare psihologică

Acestea sunt principalele documente din dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere, dar acestea pot varia în funcție de Academie/Școala pentru care optați să vă înscrieți.
Când se fac înscrierile și care este numărul de locuri pentru fiecare unitate de învățământ ?


Pana in acest moment nu au fost anuntate datele de examinare si nici numărul de locuri aferent fiecarei unitati de invatamant. De îndată ce vom primi informatii oficiale le vom publica atât pe pagina www.smartpol.org cat si pe pagina de Facebook @SmartPolOrg.
Trebuie să îndeplinesc anumite condiții pentru a putea participa la concursul de admitere ?


Condiții generale de recrutare:

1) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

3) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

5) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

7) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

9) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

10) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

12) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;

13) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

14) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

* Nu există limită de vârstă sau limită de înălțime
În ce constă concursul de admitere și cum se realizează acesta ?


Prima etapă constă in examinarea medicală și evaluarea psihologică.

Pentru examinarea medicală veți primi o fișă medicală tip de încadrare în MAI pe care o puteți completa la orice cabinet medical de specialitate de stat sau particular, dar incheierea acesteia cu mențiunea „apt admitere” se va realiza la Centrul Medical MAI.

Evaluarea psihologică se va realiza la unitățile teritoriale de către specialiști prin aplicarea de teste psihologice. Data, ora și locul susținerii examenului psihologic vă vor fi comunicate de către structurile care au înregistrat dosarul de recrutare.

A doua etapă va avea loc la unitățile de învățământ pentru care ați optat și va consta in contravizita medicală și susținerea probelor fizice.

A treia etapă va consta in evaluarea cunoștințelor teoretice prin susținerea unui examen scris de tip grilă, ce va fi alcătuit din 90 întrebări. La scolile de subofițeri - 60 întrebări din Gramatica limbii române și 30 de întrebări din limba străină pentru care ați optat în momentul înscrierii. La Academia de Politie, testul va fi structurat din cate 30 de întrebări din Gramatica limbii române, 30 de întrebări din Istoria României și 30 de întrebări din limba străină pentru care ați optat.

Admiterea în Şcoală/Academie se face în limita numărului de locuri, aprobat pentru sesiunea de admitere, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.

Admiterea în Şcoală/Academie se face în limita numărului de locuri, aprobat pentru sesiunea de admitere, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.
Cine suntem noi ?


Noi, polițiștii din cadrul sindicatului SMARTPOL ne-am hotărât să împărtășim cu tine materia, testele si experiența profesorilor de care și noi am avut parte când ne-am pregătit pentru admitere. Fie că vrei să ajungi la Câmpina, Cluj, Oradea sau chiar la București, vei găsi la noi pe platformă abonamente personalizate în funcție de nevoile tale. Abonează-te invață materia, dă testele și bucură-te de explicațiile disponibile pentru fiecare întrebare în parte. Te așteptăm printre noi !

Frequently asked questions

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

 1. #demo.question.question2.answer2#
 2. #demo.question.question2.answer3#
 3. #demo.question.question2.answer4#
 4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

 1. #demo.question.question3.answer1#
 2. #demo.question.question3.answer2#
 3. #demo.question.question3.answer3#
 4. #demo.question.question3.answer4#
 5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

Frequently Asked Questions

Product FAQ

HOW LONG CAN BIOCAIR BE STORED?


There is an expiration date on each Pocket Spray and Air Purifying Solution - unopened, BioCair products can be stored for 1 year. Once opened, the Air Purifying Solution should be used within 30 days and the Pocket Spray should be used within 60 days. Please note that the product does not lose all effectiveness when it expires - it can be used past the expiration date, but the effectiveness will be reduced.
WHY SHOULD I USE BIOCAIR TO DISINFECT THE AIR AND SURFACES?


BioCair provides a revolutionary approach to eliminating bacteria, viruses, spores and fungus from your environment: our products kill 99.999% of pathogens within 60 seconds, yet remain non-toxic, free of alcohol and is pH neutral.
The other unique feature: BioCair disinfects the air, disinfect your hands and any surface of item you come in contact with.
Using BioCair allows you to quickly, effectively and safely kill the harmful bacteria and germs commonly found on surfaces and in the air.
WHERE SHOULD I STORE THE UNOPENED BIOCAIR?


Storing out of direct light at normal room temperature is ideal.
WHAT IS THE DIFFERENCE IN THE BIOACTIVE AND THE DISINFECTANT POCKET SPRAYS?


The BioActiveAnti-HFMD Pocket Spray contains the BC-65 solution specially formulated to kill 99.999% Hand Foot and Mouth Disease Viruses (Coxsackievirus A16 and Enterovirus 71) within 60 seconds.
The Disinfectant Pocket Spray, on the other hand, contains the BC-65 solution specially formulated to kill 99.999% of surface bacteria within 60 seconds. Reducing the threat of common cold, E.coli and many more germs, fungus and spores. However, it should be noted that both will kill all nasty germs and bacteria.
HOW MANY TIMES CAN I MIST A ROOM WITH THE 1 LITER OF BIOCAIR AIR PURIFYING SOLUTION?


Based on 1-hour of misting per day, you are able to mist the room about 15 times, meaning about 15 days of misting if using level 2 on the Ultimate machine. 7 days if using the level 3 setting for 1-hour.
WHERE SHOULD THE DRY-MIST MACHINE BE PLACE IN A ROOM?


The ideal location is where the dry-mist machine is unblocked, this will allow the mist to reach all parts of the room. Our suggestions: at or above table height and centrally located in a room. If there is circulation in the room, the machine does not necessarily need to be centrally located.
HOW MANY HOURS SHOULD I MIST EACH DAY?


The more you use the dry-mist, the lower the level of airborne pathogens, daily misting is a good way to keep the baseline level of pathogens low. Usually 1-hour per-room per-day is enough- if you want to mist for longer, set the Ultimate machine to level 2 and mist for 2-3 hours. If you are concerned about HFMD, the haze or the flu, you can mist 3-4 hours each day. If someone in your household is ill, the germ level will likely increase with any coughing and sneezing. To combat the increased level of germs in the air, run the misting machine more frequently and for a longer duration.
IS THE BIOCAIR DRY-MIST MACHINE A HUMIDIFIER?


No, the machine does not add significant humidity to a room. The mist that comes from our machine is a BC-65 Dry-Mist for disinfecting a room by killing airborne pathogens.
CAN I USE ESSENTIAL OIL WITH THE DRY-MIST MACHINES?


No. The BioCair BC-65 Dry Mist machine is not designed to be used with oils or fragrances. Adding oils or using the machine with anything other than the BioCair Air Purifying Solution is not suggested.
CAN I USE THE AIR PURIFYING SOLUTION WITH MY HUMIDIFIER?


Using the Air Purifying Solution with a normal humidifier will not be as effective as using a BioCair Dry-Mist machine as the humidifier might not produce the small, light mist needed to fill a room- a heavy, wet mist will not travel throughout the room.
WHEN SHOULD I USE THE POCKET SPRAY?


The Pocket Spray has many applications: directly onto hands, directly onto a pacifier that has fallen on the ground, even on utensils before eating. Use the pocket spray on any surface that needs disinfecting, simply hold bottle in upright position, spray on surfaces 4 to 6 inches away and wait 60-seconds.
HOW DO I USE MY BIOCAIR POCKET SPRAY?


Hold bottle in upright position, spray on surfaces 4 to 6 inches away, remember to cap securely after use.
SHOULD I RINSE MY HANDS AFTER USING THE POCKET SPRAY?


No, in fact, you should not rinse your hands after using the pocket spray. It is best not to rinse your hands (or objects) after using the spray as the spray will eliminate the germs and bacteria.
HOW DO I USE THE AIR PURIFYING SOLUTION?


The BioCair Air Purifying Solution should be used with a BioCair Dry-Mist machine and diluted with distilled water at a 1:1 ratio. Simply add 1 part BioCair purifying solution to 1 part distilled water to the tank of any BioCair Dry-Mist machine. Once you have replaced the tank, mist a room for an hour each day to keep the baseline level of pathogens in the room to a minimum.
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE BIOCAIR ULTIMATE II DRY-MIST DISINFECTING MACHINE VS THE BIOCAIR PRO II DRY-MIST DISINFECTING MACHINES?


Tank capacity and several convenient features are the main difference. For example, the Ultimate II Dry-Mist Disinfecting Machine has an auto shut off function and is suitable for larger size rooms like the living rooms up to 65sqm.
Whereas, the Pro II Dry-Mist Disinfecting Machine is idea for smaller rooms up to 30sqm.

Orders FAQ

HOW DO I PLACE AN ORDER?


Select the products that you wish to purchase, select the shopping cart icon. Fill in necessary details for payment and shipping, then check out.
WHAT ARE THE DELIVERY CHARGES?


For orders which are under $50, a delivery charge of $3 will apply. Free shipping applies to all orders above $50.
HOW LONG DOES IT TAKE TO PROCESS MY ORDER?


It takes at least 1 working day to process your order. We appreciate your patience.
HOW LONG WILL IT TAKE FOR ME TO RECEIVE MY ORDER?


After payment confirmation, it will take 3-5 working days for you to receive your items.
I HAVE NOT RECEIVED MY ORDER CONFIRMATION. WHAT SHOULD I DO?


Please call BioCair Customer Care Team at 6909 3285 or email sales@biocair.com.sg
WHICH PAYMENT METHODS DO YOU ACCEPT?


We accept Paypal, Visa, Master, All major debit and credit cards.
WHAT DO I DO IF I RECEIVE A FAULTY ITEM OR HAVE A PROBLEM WITH AN ITEM ORDERED?


Please contact us immediately with your order/receipt number, take a snapshot of the faulty item and forward to sales@biocair.com.sg. Please do not discard the item as it needs to be returned to JCS Biotech Office. JCS Biotech reserves the right to make any adjustments or changes to any terms and conditions at any time.

Support

 • WhatsApp_Logo_6 copy
 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube

One North Office

67 Ayer Rajah Crescent
#01-21/25
Singapore 139950

Tel: (65)  6602 9483

Email: sales@biocair.com.sg

© 2019 by BioCair®